top of page

Våre tjenester

Tankevirke tilbyr et bredt spekter av psykologtjenester rettet mot både individer, par, familier og bedrifter. Våre erfarne psykologer tilpasser behandlingen til hver enkelts unike behov, med mål om å støtte våre klienter gjennom deres psykologiske utfordringer.

Individualterapi.png

Samtaleterapi tilbys av våre psykologer for å hjelpe enkeltpersoner med å håndtere og takle ulike psykiske og emosjonelle utfordringer. Denne terapiformen fokuserer på å etablere en trygg og konfidensiell der du kan utforske og uttrykke dine tanker, følelser og opplevelser.

Parterapi.png

Parterapi tilbys av våre terapeuter for å hjelpe par med å håndtere og takle ulike utfordringer som måtte oppstå i parforholdet. Våre terapeuter har alltid et helhetlig fokus i møte med par - på den måten sikrer vi en god forståelse av bekymringene. 

Familieterapi.png

Familieterapi er rettet mot å styrke familierelasjoner og løse konflikter. Gjennom samarbeid og veiledning jobber vi med hele familien for å fremme forståelse, kommunikasjon og emosjonell helbredelse, slik at familien kan finne veien tilbake til en harmonisk sameksistens.

Bedrift2.png

Foreldreveiledning

Foreldreveiledning tilbys som lavterskel støtte for foreldre. Dette gir en dypere forståelse for oppdragerrollen og hjelper foreldre å forstå egne reaksjoner og følelser i forhold til barn og ungdoms atferd.

Familieterapi2.png

Bedrifthelsetjeneste

Vår bedriftshelsetjeneste tilbyr skreddersydde helse- og velværeløsninger for arbeidsplasser, med fokus på forebygging, arbeidsmiljøforbedring og helsefremmende tiltak. Vi samarbeider tett med bedrifter for å sikre et sunt arbeidsliv for alle ansatte.

Individualterapi2.png

Kurs

Tankevirke tilbyr en rekke kurs designet for å styrke psykologisk velvære og ferdigheter. Disse kursene dekker ulike temaer, tilpasset for å møte behovene til forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner, og er ledet av erfarne fagfolk. Kursene er rettet både mot enkeltindivider og bedrifter

bottom of page