top of page

Familieterapi

Unge og gamle hender

Familieterapi er en form for psykoterapi som sikter mot å løse konflikter og forbedre kommunikasjonen innenfor familien. Denne terapiformen fokuserer på å styrke familiens enhet gjennom å forstå og håndtere individuelle forskjeller og dynamikker.

 

Ved å involvere alle familiemedlemmer, arbeider terapeuten for å avdekke de underliggende årsakene til familiens utfordringer, og hjelper til med å utvikle strategier for å bygge en sunnere og mer harmonisk familiestruktur.

 

Familieterapi kan være spesielt nyttig i perioder med store endringer eller stress, og tilbyr verktøy for å navigere i vanskeligheter sammen som en enhet.

Våre verdier i terapi

Forståelse

For oss er felles forståelse veldig viktig for et godt samarbeid. Vi forsøker alltid å forstå problemstillingen, og sammen lager vi et felles mål for samtalene

 

Bevisstgjøring
En økt forståelse for utløsende og underliggende faktorer er med på å lage veien til endring. En slik bevisstgjøring gjør at man begynner å få litt mer oversikt og forståelse, noe som i seg selv er hjelpsomt

 

Utfordring
Når en god forståelse er oppnådd kan vi enklere gå i gang med å bryte mønstre, endre strategier og mekanismer for å få det bedre

abstract-app-social-web-service-object.jpg
Vintersnø

Fordeler ved familieterapi

Familieterapi tilbyr en rekke fordeler som kan styrke og forbedre familieforhold. Gjennom terapiprosessen lærer familier effektive kommunikasjonsteknikker som fremmer åpenhet og forståelse. Det gir en unik mulighet for hvert familiemedlem til å bli hørt og forstått i et trygt og støttende miljø. Det legger også til rette for en bedre forståelse av hvert individ i familien som helhet. 

 

Ved å adressere og arbeide gjennom konflikter, kan familieterapi bidra til å redusere spenninger og fremme en følelse av enhet. I tillegg hjelper det familier med å utvikle strategier for å håndtere fremtidige utfordringer på en sunnere måte, styrke båndene mellom medlemmene og forbedre den generelle familiens velvære.

Når passer det?

Familieterapi kan være nyttig i en rekke situasjoner og livsfaser. Det kan være spesielt relevant for familier som opplever konflikter og misforståelser, gjennomgår store livsendringer som skilsmisse eller død, eller står overfor spesifikke utfordringer som psykisk sykdom, atferdsproblemer, eller rusmisbruk.

 

Terapien kan også være verdifull for familier som ønsker å forbedre sin generelle kommunikasjon og samhold. Hvis du føler at familien din kunne ha nytte av en dypere forståelse og sterkere forbindelser, kan familieterapi tilby de verktøyene og støtten dere trenger for å vokse sammen.

Hender som strekker seg
bottom of page