top of page

Helsetjenester for Bedrift

For bedrifter som ønsker rask tilgang til kompetente psykologer for bedre arbeidsmiljø

Vi tilbyr skreddersydde psykologiske tjenester for å støtte både ansatte og ledelse i deres arbeidshverdag. Vårt mål er å fremme psykisk helse og trivsel på arbeidsplassen, samt å bidra til et bærekraftig arbeidsmiljø. Vi forstår de unike utfordringene som kan oppstå i bedriftsmiljøer og tilbyr løsninger som stresshåndtering, konflikthåndtering, lederstøtte og teamutvikling. Med vår ekspertise innen klinisk psykologi og bedriftsrådgivning, står vi klare til å hjelpe din bedrift med å oppnå et sunnere og mer produktivt arbeidsmiljø.

Våre helsetjenester

Bedrift.png

Lederutvikling

Lederutvikling fokuserer på å styrke lederes emosjonelle intelligens, kommunikasjonsevner og beslutningstaking for å fremme et effektivt lederskap.

Familieterapi2.png

Stressmestring

Stressmestring er et viktig fokus for å hindre helseplager, sykemelding og utbrenthet hos de ansatte. Veien tilbake for sykemeldte ansatte kan også kortes ned.

Parterapi.png

Veiledning

Vi tilbyr veiledning av individer og grupper på flere ulike tema innenfor psykiske helse og arbeidspsykologi

Individualterapi.png

Kurs

Våre psykologer holder både kortfattede og lenger kurs for bedrifter. Vi kan skreddersy kurs som passer deres bedrift

Individualterapi2.png

Foredrag

Foredrag til fagdag? Vi kan sette sammen skreddersydde foredrag til fagdag, kompetanseheving og veiledning av ansatte

Familieterapi.png

Ansettelse

Vi kan bidra til å utvikle og implementere effektive metoder for rekruttering og evaluering av ansatte for å sikre rett person på rett plass

bottom of page