top of page

Samtaleterapi

Samtaleterapi tilbys av våre psykologer for å hjelpe enkeltpersoner med å håndtere og takle ulike psykiske og emosjonelle utfordringer. Denne terapiformen fokuserer på å etablere en trygg og konfidensiell der du kan utforske og uttrykke dine tanker, følelser og opplevelser.

 

Gjennom samtaleterapi kan psykologen hjelpe deg med å identifisere og forstå underliggende problemer, utvikle mestringsevner og oppnå personlig vekst og endring.

holde hender

Samtaleterapi hos Tankevirke

Forståelse

For oss er felles forståelse veldig viktig for et godt samarbeid. Vi forsøker alltid å forstå problemstillingen, og sammen lager vi et felles mål for samtalene

Bevisstgjøring

En kartlegging av underliggende dynamikk er neste skritt. En slik bevisstgjøring gjør at man begynner å få litt mer oversikt og forståelse, noe som i seg selv er hjelpsomt.

Utfordring

Når en god forståelse er oppnådd kan vi enklere gå i gang med å bryte mønstre, endre strategier og mekanismer for å få det bedre

Samtaleterapi hos Tankevirke innebærer som regel å utfordre seg på å konfrontere noe en synes er vanskelig eller ubehagelig. Vi vet at dette kan være utfordrende, og derfor har vi stor fokus på å skape trygge og gode rammer. Vi er alltid rett frem og deler det vi tenker direkte med deg - da vi har tro på en åpen og konstruktiv dialog. Det er viktig for oss at vi arbeider målrettet med noe som gir mening for deg.

Samtaleterapi kan være effektiv for en rekke psykiske lidelser, som angst, depresjon, traumer, samt for å håndtere stress, forbedre mellommenneskelige relasjoner og øke selvtilliten. Denne terapiformen kan tilpasses individuelle behov og mål, og gir en trygg og støttende ramme for å utforske og arbeide med psykiske utfordringer på en konstruktiv måte.

 

 

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Q: Hva er samtaleterapi?

Samtaleterapi er en form for psykoterapi der en psykolog eller terapeut tilbyr en trygg og konfidensiell samtale med klienten for å hjelpe dem med å takle psykiske og emosjonelle utfordringer. Terapeuten bruker samtalen til å utforske klientens tanker, følelser og opplevelser, og sammen søker de etter løsninger og endringer.

 

Q: Hva kan jeg forvente i en time?

I en samtaleterapisesjon vil du vanligvis ha en en-til-en-samtale med psykologen din. Du vil bli oppfordret til å dele dine bekymringer, utfordringer og følelser, og psykologen vil lytte aktivt, stille spørsmål og gi støtte. Sammen vil dere utforske dine tanker og følelser for å få innsikt, identifisere mønstre og utvikle nye mestringsstrategier.

 

Q: Hvor lang tid tar samtaleterapi?

Varigheten av samtaleterapi kan variere avhengig av individuelle behov og mål. Noen mennesker kan oppnå betydelig fremgang i løpet av noen få konsultasjoner, mens andre kan ha nytte av lengre terapi. Psykologen din kan hjelpe deg med å vurdere hvor mange sesjoner som er hensiktsmessig for deg.

 

Q: Hvordan kan samtaleterapi hjelpe meg?

Samtaleterapi kan hjelpe deg ved å gi en trygg og støttende arena der du kan utforske og forstå dine psykiske utfordringer. Gjennom samtalen kan du oppnå innsikt, lære mestringsevner og utvikle strategier for å takle vanskelige situasjoner. Terapi kan bidra til å redusere symptomer på angst og depresjon, bedre selvfølelse, forbedre relasjoner og øke livskvaliteten generelt.

 

Q: Er samtaleterapi egnet for alle problemstillinger?

Samtaleterapi kan være nyttig for en rekke psykiske problemer, inkludert angst, depresjon, traumer, ADHD, relasjonelle vansker, stress, utbrenthet. Det er imidlertid viktig å merke seg at det kan være andre terapeutiske tilnærminger som kan være mer hensiktsmessige for visse tilstander. Din psykolog vil kunne vurdere om samtaleterapi er egnet for deg eller om det er behov for en annen tilnærming.

Q: Hvordan velger jeg riktig psykolog?

Det er viktig å finne en psykolog som du føler deg komfortabel med og har tillit til. Du kan be om anbefalinger fra venner, familie eller fastlegen din. Vurder også psykologens spesialisering, erfaring og tilnærming.

 

Q: Hvordan er konfidensialiteten ivaretatt?

Konfidensialitet er en viktig del av samtaleterapi. Psykologen er lovpålagt å beskytte din personlige informasjon og holde det du deler i terapien privat. Det er imidlertid noen unntak der psykologen kan være pålagt å bryte konfidensialitet hvis det er en bekymring for alvorlig fare for deg selv eller andre. Din psykolog vil vanligvis informere deg om disse unntakene før terapien starter.

bottom of page