top of page

Samtaleterapi

sided-view-young-girl-talking-therapist.jpg

Samtaleterapi tilbys av våre psykologer for å hjelpe enkeltpersoner med å håndtere og takle ulike psykiske og emosjonelle utfordringer.

 

Vi fokuserer på å etablere et trygt og konfidensielt samtalerom der du kan utforske og uttrykke dine tanker, følelser og opplevelser. 

 

Gjennom samtaleterapi kan psykologen hjelpe deg med å identifisere og forstå underliggende problemer, utvikle mestringsevner og oppnå personlig vekst og endring. Våre behandlere tilbyr ulike terapeutiske tilnærminger (terapiformer), og tilpasser samtalene til hver enkelt og problemstillingen. 

Våre verdier i terapi

Forståelse

For oss er felles forståelse veldig viktig for et godt samarbeid. Vi forsøker alltid å forstå problemstillingen, og sammen lager vi et felles mål for samtalene

 

Bevisstgjøring
En økt forståelse for utløsende og underliggende faktorer er med på å lage veien til endring. En slik bevisstgjøring gjør at man begynner å få litt mer oversikt og forståelse, noe som i seg selv er hjelpsomt

 

Utfordring
Når en god forståelse er oppnådd kan vi enklere gå i gang med å bryte mønstre, endre strategier og mekanismer for å få det bedre

abstract-app-social-web-service-object.jpg
Et rom med

Effektive samtaler

 

Samtaleterapi hos Tankevirke innebærer som regel å utfordre seg på å konfrontere noe en synes er vanskelig eller ubehagelig. Vi vet at dette kan være utfordrende, og derfor har vi stor fokus på å skape trygge og gode rammer. Vi er alltid rett frem og deler det vi tenker direkte med deg - da vi har tro på en åpen og konstruktiv dialog. Det er viktig for oss at vi arbeider målrettet med noe som gir mening for deg.

Samtaleterapi kan være effektiv for en rekke psykiske lidelser, som angst, depresjon, traumer, samt for å håndtere stress, forbedre mellommenneskelige relasjoner og øke selvtilliten. Denne terapiformen kan tilpasses individuelle behov og mål, og gir en trygg og støttende ramme for å utforske og arbeide med psykiske utfordringer på en konstruktiv måte.

Selvforståelse

 

Å gå i samtaleterapi hos Tankevirke handler om å tilegne seg en dypere selvforståelse og bedre mental helse. Det innebærer en trygg, fortrolig setting der du kan utforske dine tanker, følelser, og opplevelser med en profesjonell veileder. Terapeuten hjelper deg med å identifisere og arbeide gjennom utfordringer, mønstre, og atferd som påvirker livet ditt negativt.

 

Gjennom dialog, refleksjon, og til tider spesifikke teknikker eller øvelser, får du støtte til å finne nye perspektiver, utvikle coping-mekanismer, og fremme personlig vekst og velvære. Samtaleterapi er et samarbeid basert på tillit og åpenhet, designet for å styrke din evne til å håndtere livets kompleksiteter med større klarhet og selvsikkerhet.

blå Abstract
bottom of page