top of page

Psykolog Håkon Tenden

"Det er spesielt viktig for meg å møte mennesker der de er i livet, og ta innover hele deres historie. Jeg har god erfaring med at et begrenset fokus på kun her-og-nå kan gjøre at en går glipp av viktige elementer for videre fremgang. Vi har alle noe i ryggsekken som påvirker oss på en eller annen måte - noe som er viktig å være bevisst."

Bakgrunn

Håkon er utdannet psykolog ved Aarhus Universitet i Danmark, og har tatt deler av studiet i London. Han har arbeidet flere år innen spesialisthelsetjenesten på DPS ved Sykehuset Østfold HF - her både på døgnavdeling og poliklinikk.

Håkon er nå daglig leder for Tankevirke og styrer den daglige driften, i tillegg til å tilby terapi og utredning til enkeltpersoner. Han er veldig engasjert i å se helheten hos hver enkelt - tidligere erfaring er som regel relevant for nåværende utfordringer. Det kan derfor være avgjørende å se hele bildet når vi skal bryte mønstre i nåtid. Håkon er veldig interessert i oppvekst-, relasjon og enkeltstående traumer.

 

Som en ung psykolog er han svært nysgjerrig på hvordan digitale verktøy kan hjelpe oss til å oppnå en bedre psykisk helse. Herunder, EEG, HRV og VR til bruk i terapi. Håkon er også veldig engasjert i EMDR som en bearbeidende metode for traumer.​ Det er følgelig han som leder Tankevirke sin satsning på disse områder for å skape en mer helhetlig og målrettet behandling av ulike psykologiske problemstillinger.

Spesielle interessefelt inkluderer; relasjonstraumer, tilknytning, traumer, angst, utbrenthet, stress, depresjon, PTSD, foreldreveiledning.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om du har noen spørsmål, eller ønsker å drøfte noen tanker

bottom of page