top of page
AnneMallaug

Psykologspesialist
Anne Mallaug

"Som en psykologspesialist med dyptgående forståelse for metakognitiv og kognitiv terapi, tror jeg sterkt på viktigheten av skreddersydde terapeutiske tilnærminger. Jeg ser depresjon, angst og stressrelaterte plager ikke bare som psykologiske utfordringer, men som muligheter for vekst og utvikling. 

 

Min tilnærming kombinerer omsorg, forståelse og klar veiledning, og jeg legger stor vekt på å være en støttende samtalepartner og veileder. Det å hjelpe klienter med å navigere gjennom livets kompleksiteter, og se dem finne sin egen vei mot bedring, er kjernen i mitt arbeid."

Bakgrunn

Anne er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun har mer enn 30 års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, bedrifthelsetjeneste og som privatpraktiserende psykolog.

Anne har videreutdanning innen flere områder som; metakognitiv terapi, kognitiv terapi, og ACT. Hun har stor interesse for depresjon, bekymring, angst, stressrelaterte plager, utbrenthet/utmattelse, arbeidsrettet veiledning, lederveiledning.

I samtaler er Anne opptatt av å være en god støttespiller, samtalepartner og veileder. Hun møter alle med stor forståelse, omsorg og tydelig råd. 

Anne tilbyr terapi på dansk, engelsk og norsk

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om du har noen spørsmål, eller ønsker å drøfte noen tanker

bottom of page