top of page
Mary-Ann.jpeg

Par- & Familieterapeut
Mary-Ann Torp

"Jeg er interessert og opptatt av relasjonen mellom mennesker, hvordan vi kommuniserer og tolker hverandre. I samtaler forsøker jeg alltid å være upartisk, engasjert, lyttende, og anerkjennende. Jeg er opptatt av å se helheten hos hver enkelt for å bedre forstå hele bildet - enten det er individualterapi, foreldreveiledning eller parterapi"

Bakgrunn

Mary-Ann er utdannet sykepleier ved HIØ. Hun har videreutdanning innen ledelse, faglig veiledning, sosialpedagogikk, voksenpedagogikk og familieterapi fra Diakonhjemmet høgskole i Oslo.

 

I tillegg er hun utdannet sorgterapeut ved sorgstøttesenteret ved Ahus, MST (Multi Systemisk Terapi), PMTO (Parent Management Training Oregon), kursleder i samlivskurset «Godt samliv» og «Fortsatt foreldre». Som parterapeut er Mary-Ann opptatt av å se hver enkelt i parforholdet for å bedre forstå hva som påvirker dynamikken og skaper utfordringer. 

Å være trygge voksne og foreldre for våre barn i dagens samfunn kan være krevende. Å bli bevisst denne rollen kan hjelpe en til å møte barna og ungdommen på en god og tryggere måte, også når man skal sette grenser. De siste 17 årene har hun arbeidet som familieterapeut og veileder for individer, par og familier, og med mennesker i sorg, kriser og traumer.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om du har noen spørsmål, eller ønsker å drøfte noen tanker

bottom of page