top of page
Ceciliegudim.jpeg

Psykologspesialist Cecilie Gudim

"Alle mennesker kan i større eller mindre grad streve med tanker, følelser eller relasjoner til andre. Jeg kan tilby en trygg relasjon, hvor vi sammen kartlegger hva det er du strever med, og jobbe med realistiske og positive endringsmål. Noen ganger kan endring innebære å bearbeide tidligere opplevelser, mens andre ganger er det mer hjelpsomt å fokusere på her og nå og fremtid. Kanskje bruker du strategier som tidligere har hjulpet deg, men som ikke lenger er funksjonelle og trenger hjelp til å finne nye måter å håndtere deg selv og livet på?

 

Jeg er opptatt av å tilpasse intervensjoner og metoder til ditt eget endringsprosjekt og bruker elementer fra kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi, integrativ terapi, MI"

Bakgrunn

Cecilie er spesialist i klinisk psykologi, med fordypning i barn- og unge. Hun har over 20 års erfaring med arbeid med ungdom og voksne, fra ulike deler av offentlig helsevesen. Hun har jobbet innen habilitering, psykiatrisk poliklinikk, psykiatrisk utredning og med rus- og avhengighet.

Cecilie er opptatt av å tilpasse intervensjoner og metoder til ditt eget endringsprosjekt og bruker elementer fra kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi, integrativ terapi, MI.

Cecilie har kompetanse på plager av lettere, men også mer sammensatt grad. Eksempler er depresjon og stemningslidelser, ulike angstlidelser, stress-, sorg og traumer, utfordringer knyttet til rusmidler og spillavhengighet, hvordan leve med ulike funksjonshemminger, ADHD, relasjonsvansker. Hun tilbyr også utredning av ADHD

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om du har noen spørsmål, eller ønsker å drøfte noen tanker

bottom of page