top of page
KarianneThrondsen.JPG

Psykolog Karianne Throndsen

"De fleste av oss møter vi på utfordringer i oss selv eller relasjoner. Jeg møter deg med åpenhet og faglig forståelse der hvor du er i ditt liv, enten du ønsker personlig utvikling, parterapi, støttesamtaler, coaching, konkrete råd, veiledning. Jeg ser frem til å møte deg"

Karianne tar kun i mot klienter på videosamtaler

Bakgrunn

Karianne er utdannet psykolog fra universitetet i Oslo. Medlem av Norsk Psykologforening siden 2002. Hun har lang og bred erfaring fra ulike statlige ordninger, bedriftshelsetjeneste og private foretak.

Det kan være du ønsker å arbeide med nyoppståtte utfordringer og stress, sortere i tanker og opplevelser eller arbeide med gamle følelser og mønstre. Karianne vil være en dialogpartner som sammen med klienten finner eller gjenfinner ressurser for å endre eller overvinne de utfordringer klienten aktuelt befinner seg i. Hun har sitt metodiske utgangspunkt i kognitive teorier og psykodynamisk teori, som tilpasses den enkelte. Med mål om økt innsikt og forståelse av klientens mønstre eller relasjoner, og for å få til endring mot ønsket mål og mestring av livssituasjon.

Eksempler på tema for samtalene er stress, depresjon, angst,  lav selvfølelse, konflikter, samlivs- og relasjonelle utfordringer, parterapi, generell psykisk mistrivsel, arbeidsrelaterte utfordringer, eksistensielle kriser, personlig utvikling, søvn, grensesetting. 

Karianne tilbyr også parterapi. Der kan målet like så godt være å sikre det fine dere har videre. Eller dere har utfordringer i kommunikasjon og forventninger, eller andre såre temaer og vonde følelser.

Karianne tilbyr kun videosamtaler.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om du har noen spørsmål, eller ønsker å drøfte noen tanker

bottom of page