top of page

VR-Eksponeringsterapi

Vi tilbyr behandling og hjelp for deg som opplever ubehag i sosiale situasjoner. Ved bruk av virtuell virkelighet kan vi tilby hjemmetrening, med tett oppfølging av psykolog

VR-trening for sosiale situasjoner

All trening på sosiale situasjoner gjøres i samarbeid med våre psykologer som et ledd i behandlingen.

Trygge rammer

Med VR-trening vil du få muligheten til å eksponere deg for ubehagelige situasjoner hjemme. Vi tenker at dette skaper en arena med trygge rammer, som vil gjøre det enklere å følge opp behandlingen

Tren alene hjemme

Det å eksponere seg for krevende situasjoner ute i den "virkelige" verden kan være krevende å få legge til rette for. Dette løser vi fint med VR hvor du får muligheten til å trene på det du ønsker hjemme.

Tilpasses deg

Hvert scenario kan tilpasses den enkelte pasient slik at treningen blir aktuelt for den enkelte. Dette øker effekten av behandlingen og gjør det enklere å videreføre erfaringene til det virkelige liv etter behandling

bottom of page