top of page

Tilbake til Nåtid

Stabiliseringskurs for traumer/PTSD

Når vi opplever et traume, kan vår evne til å håndtere stress settes ut av spill. Opplevelsen lagres i vår bevissthet på en slik måte at det er vanskelig å nyttiggjøre seg vår vanlige og ellers velfungerende bearbeidingsevne. Stresset som oppstår under selve traumet gjør at hjernen vår ofte blir fanget i en stressreaksjon – eller vedvarende beredskap.

 

Det å befinne seg i en vedvarende beredskap oppleves for de aller fleste som svært slitsomt over tid. En del mennesker kan klare å holde ut i en slik tilstand over noen år, før en går på veggen. Det er ikke uvanlig å oppleve flere ulike former for symptomer; uforklarlige fysiske smerter, tåkesyn, nedsatt hukommelse, dårligere konsentrasjon, indre uro, frykt, gjenopplevelse m.m. Hvis du har opplevd traumatiske hendelser og kjenner deg igjen i noen av ovennevnte symptomer kan dette kurset passe for deg.

 

Tilbake til nåtid er et konsept som er utviklet av Modum Bad. Kurset følger behandlingsmanualen «tilbake til nåtid» som også har gitt navnet til kurset. Kurset som tilbys her er et komprimert tilbud som tar for seg de viktigste temaene – totalt er det da 8 samlinger.

anxious-1638971369-hero.jpg

Praktisk informasjon

Tidspunkt:

10. oktober 2023 - . 05. desember 2023

Tirsdager kl. 14.00 - 15.30

Kurset går over 8 samlinger

Det forutsettes minimum 5 deltakere. 

Pris:

2950 kr / person som inkluderer kaffe/te, snacks. Arbeidsbok pålydende 350 kr kommer i tillegg.

Kursholder:

Psykolog Håkon Tenden

Sted:

Tankevirke sine lokaler:

Bredsand Helsehus,

Tørkoppveien 10, 1570 Dilling

Tema som blir berørt

Symptomer på PTSD

Triggere

Flashbacks (gjenopplevelse)

Følelser og regulering

Egenomsorg

Dissosiasjon

Hva er traumer?

 

Hvilke symptomer vi kan få i etterkant av en traumatisk opplevelse

 

Triggere er ting, opplevelser, situasjoner, personer mm. som vekker reaksjoner eller følelser

 

Det er ikke uvanlig å gjenoppleve de traumatiske opplevelsene

 

Følelser og regulering av disse kan ofte bli utfordrende i etterkan av en eller flere traumatiske erfaringer

 

Bli kjent med hvordan du best kan ta vare på deg selv og egen psykiske helse

Dissosiasjon kan være et skremmende fenomen for mange, men gjennom økt kunnskap og bevisstgjøring kan vi ta større kontroll

Hva kjennetegner et psykisk traume, hvilke hendelser/opplevelser setter spor. 

Har du spørsmål?

911 09 586

bottom of page