top of page

Tilbake til Nåtid

Stabiliseringskurs for deg med traumeerfaring

anxious-1638971369-hero.jpg

Når vi opplever et traume, kan vår evne til å håndtere stress settes ut av spill. Opplevelsen lagres i vår bevissthet på en slik måte at det er vanskelig å nyttiggjøre seg vår vanlige og ellers velfungerende bearbeidingsevne. Stresset som oppstår under selve traumet gjør at hjernen vår ofte blir fanget i en stressreaksjon – eller vedvarende beredskap.

 

Det å befinne seg i en vedvarende beredskap oppleves for de aller fleste som svært slitsomt over tid. En del mennesker kan klare å holde ut i en slik tilstand over noen år, før en går på veggen. Det er ikke uvanlig å oppleve flere ulike former for symptomer; uforklarlige fysiske smerter, tåkesyn, nedsatt hukommelse, dårligere konsentrasjon, indre uro, frykt, gjenopplevelse m.m. Hvis du har opplevd traumatiske hendelser og kjenner deg igjen i noen av ovennevnte symptomer kan dette kurset passe for deg.

 

Tilbake til nåtid er et konsept som er utviklet av Modum Bad. Kurset følger behandlingsmanualen «tilbake til nåtid» som også har gitt navnet til kurset. Kurset som tilbys her er et komprimert tilbud som tar for seg de viktigste temaene – totalt er det da 8 samlinger.

 

Hensikten med kurset er å utvikle forståelse for hvordan traumatiske hendelser påvirker mennesker, samt gi hjelp til å utvikle nye måter å håndtere traumereaksjoner på. Du vil lære å øke evnen til å være til stede her og nå, og på den måten få mer avstand til traumehendelsene og lære å håndtere vansker og plager i hverdagen. Kurset vil lære deg hvordan gjentatte traumatiske hendelser påvirker menneskers liv gjennom endring i reaksjoner, følelser, tanker og handlinger. Vi gjennomgår også øvelser og teknikker som gjør det lettere å håndtere disse endringene.

 

Traumereaksjoner kan ha omfattende innvirkning på opplevelsen av en selv, forholdet til andre mennesker og meningen med livet. Kurset formidler kunnskap som har til hensikt å skape gjenkjennelse for disse sammenhengene, og samtidig utvikle anerkjennelse og respekt for egne overlevelsesreaksjoner. Målet med kurset er å fremme mestring og stimulere til utvikling av nye ferdigheter som bidrar til at traumereaksjonene ikke lenger overskygger hverdagslivet.

 

Kurset er bygget opp som en manual der hver samling tar for seg et viktig tema med tilhørende øvelser og hjemmearbeid.

 

Påmelding er bindende. Kurset koster 400 kr / samling - totalt 4000 kr pr person for alle samlinger.

Praktisk informasjon

Tidspunkt:

26. april 2023 - 21. juni 2023

Onsdager kl. 13.00 - 15.00

Kurset går over 8 samlinger

Pris:

4000 kr / person som inkluderer kursmateriell, kaffe/te, og snacks

Kursholder:

Psykolog Håkon Tenden

Sted:

Tankevirke sine lokaler:

Bredsand Helsehus,

Tørkoppveien 10, 1570 Dilling

Tema som blir berørt

Symptomer på PTSD

Triggere

Flashbacks (gjenopplevelse)

Følelser og regulering

Egenomsorg

Dissosiasjon

 

Hvilke symptomer vi kan få i etterkant av en traumatisk opplevelse

 

Triggere er ting, opplevelser, situasjoner, personer mm. som vekker reaksjoner eller følelser

 

Det er ikke uvanlig å gjenoppleve de traumatiske opplevelsene

 

Følelser og regulering av disse kan ofte bli utfordrende i etterkan av en eller flere traumatiske erfaringer

 

Bli kjent med hvordan du best kan ta vare på deg selv og egen psykiske helse

Dissosiasjon kan være et skremmende fenomen for mange, men gjennom økt kunnskap og bevisstgjøring kan vi ta større kontroll

Har du spørsmål?

911 09 586

bottom of page