top of page

Sorgstøtte

960x0 (1).jpg

Hva er sorgstøtte?

Få støtte og anerkjennelse til å bearbeide sorgreaksjoner

Sorgstøtte er en form for hjelp og støtte som gis til personer som opplever sorg etter en alvorlig hendelse eller tap, som dødsfall av en kjær, skilsmisse, tap av jobb eller andre former for tap eller endring. Sorg kan være en svært smertefull og utfordrende opplevelse, og sorgstøtte kan bidra til å hjelpe personer gjennom denne vanskelige tiden.

Sorgstøtte kan være individuell eller gruppebasert, og omfatter samtaler med en terapeut, som fokuserer på sorgbearbeiding og mestring. Formålet med sorgstøtte er å hjelpe personer med å bearbeide og håndtere sorgen på en sunn måte, og å finne meningsfylte måter å håndtere tapet på. Gjennom sorgstøtte kan personer lære å gjenkjenne og håndtere følelser som sorg, sinne og depresjon, og å finne styrke og håp i hverdagen. Sorgstøtte kan også bidra til å forebygge og håndtere komplikasjoner som kan oppstå som følge av sorg, som depresjon, angst og posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Konkret kan formålet med sorgstøtte inkludere:

  • Å gi en trygg og støttende atmosfære for personer å uttrykke og dele sine følelser og erfaringer med sorg.

  • Å gi personer en forståelse av hva som skjer i kroppen og i sinnet når man sørger, og hjelpe dem til å gjenkjenne og håndtere følelsene som oppstår under sorgprosessen.

  • Å gi personer verktøy og teknikker for å håndtere og bearbeide sorg, som å utvikle mestringsevner og takle stress og angst.

  • Å hjelpe personer med å finne mening og håp i hverdagen, og å utvikle en ny identitet og livsstil etter tapet.

  • Å hjelpe personer med å forebygge og håndtere eventuelle komplikasjoner som kan oppstå som følge av sorg, som depresjon, angst og posttraumatisk stresslidelse.

  • Å gi personer en følelse av støtte og tilhørighet i en gruppe som har lignende erfaringer, og å gi personer en følelse av normalisering og at de ikke er alene i sin sorg.

bottom of page