top of page

Tilbake til Nåtid - Traumestabilisering

Tilbake til nåtid er et stabiliseringskurs for personer som har opplevd traumatiske hendelser

  • Starter 26. apr.
  • 4 000 norske kroner
  • Tankevirke

Tilgjengelige plasser


Tjenestebeskrivelse

KURS FOR DEG MED PTSD Når vi opplever et traume, kan vår evne til å håndtere stress settes ut av spill. Opplevelsen lagres i vår bevissthet på en slik måte at det er vanskelig å nyttiggjøre seg vår vanlige og ellers velfungerende bearbeidingsevne. Stresset som oppstår under selve traumet gjør at hjernen vår ofte blir fanget i en stressreaksjon – eller vedvarende beredskap. Det å befinne seg i en vedvarende beredskap oppleves for de aller fleste som svært slitsomt over tid. En del mennesker kan klare å holde ut i en slik tilstand over noen år, før en går på veggen. Det er ikke uvanlig å oppleve flere ulike former for symptomer; uforklarlige fysiske smerter, tåkesyn, nedsatt hukommelse, dårligere konsentrasjon, indre uro, frykt, gjenopplevelse m.m. Hvis du har opplevd traumatiske hendelser og kjenner deg igjen i noen av ovennevnte symptomer kan dette kurset passe for deg. Tilbake til nåtid er et konsept som er utviklet av Modum Bad. Kurset følger behandlingsmanualen «tilbake til nåtid» som også har gitt navnet til kurset. Kurset som tilbys her er et komprimert tilbud som tar for seg de viktigste temaene – totalt er det da 10 samlinger. Hensikten med kurset er å utvikle forståelse for hvordan traumatiske hendelser påvirker mennesker, samt gi hjelp til å utvikle nye måter å håndtere traumereaksjoner på. Målet er å øke evnen til å være til stede her og nå, og på den måten få mer avstand til traumehendelsene og lære å håndtere vansker og plager i hverdagen. Kurset vil lære deg hvordan gjentatte traumatiske hendelser påvirker menneskers liv gjennom endring i reaksjoner, følelser, tanker og handlinger. Vi gjennomgår også øvelser og teknikker som gjør det lettere å håndtere disse endringene. Traumereaksjoner kan ha omfattende innvirkning på opplevelsen av en selv, forholdet til andre mennesker og meningen med livet. Kurset formidler kunnskap som har til hensikt å skape gjenkjennelse for disse sammenhengene, og samtidig utvikle anerkjennelse og respekt for egne overlevelsesreaksjoner. Målet med kurset er å fremme mestring og stimulere til utvikling av nye ferdigheter som bidrar til at traumereaksjonene ikke lenger overskygger hverdagslivet. Kurset er bygget opp som en manual der hver samling tar for seg et viktig tema med tilhørende øvelser og hjemmearbeid. Påmelding er bindende. Ved påmelding vil du motta en samlet faktura pålydende 2000 kr ved oppstart av kurset, og dekker alle kurssamlinger.


Kontaktinformasjon

  • Tørkoppveien 10, Dilling, Norge

    91109586

    kontakt@tankevirke.no

bottom of page