top of page

Samtaleterapi

Samtaleterapi basert på kognitiv- og metakognitive verktøy.

  • 45 minutes
  • 1 200 norske kroner
  • Tankevirke

Tjenestebeskrivelse

TANKENES MAKT Når vi opplever en vanskelig periode, mye stress eller store belastninger over tid hender det at vi skaper oss nye strategier for å håndtere dette på best mulig måte. Ofte kan dette være nyttige strategier som gjør at vi faktisk håndterer hverdagen bedre, mens andre ganger fungerer de ikke like godt. Det er ikke unormalt å «kjøre seg fast» i uhensiktsmessige strategier, tankefeller eller mønstre. Årsaken til at vi ofte kjører oss fast i slike mønstre eller tankefeller er fordi hjernen vår er opptatt av automatisering og energisparing. For at vi ikke skal bruke veldig mye mental energi gjør vi veldig mye på autopilot. Noen ganger blir autopiloten innstilt feil og det er da vi kjører oss fast. Da kan vi bli veldig bevisst alle våre negative automatiske tanker. Som navnet tilsier er dette tanker som kommer automatisk og som kan påvirke oss i stor grad. Eksempler på negative automatiske tanker er; jeg er ikke bra nok, ingen liker meg, jeg klarer ingenting. Slike tanker kan påvirke både våre følelser, atferd og strategier i stor grad – helt automatisk uten at vi bevisst legger merke til det. I kognitiv terapi er vi opptatt av å sette fokus på uhensiktsmessige strategier, atferd, følelser og automatiske tanker. Gjennom bevisstgjøring legger vi grunnlaget for å skape positive endringer. En viktig del av dette innebærer å legge tilrette for atferdsmessige endringer. Mange opplever kognitiv atferdsterapi som en praktisk og jordnær måte å arbeide med utfordringer på, hvor målet er at en skal sitte igjen med mer kunnskap og verktøy. STRESS, BEKYMRINGER, TANKER Kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Det gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall. Vi er ikke opptatt av diagnoser eller psykiske lidelser i så måte, men heller å ha fokus på utfordrende mønstre, strategier, tanker og bekymringer som alle kan skape utfordringer i hverdagen. Behandlingen har som mål at du som klient sitter igjen med større oversikt over hvilke faktorer som skaper utfordringene, slik at du blir best mulig rustet til å skape endring. Veldig mange


Kontaktinformasjon

  • Tørkoppveien 10, Dilling, Norge

    91109586

    kontakt@tankevirke.no

bottom of page