top of page

EMDR

EMDR er en evidensbasert terapi for traumer, angst, stress, og OCD.

  • 45 minutes
  • 1 200 norske kroner
  • Tankevirke

Tjenestebeskrivelse

TRAUMER SETTER SPOR Når vi opplever et traume, kan vår evne til å håndtere stress settes ut av spill. Opplevelsen lagres i vår bevissthet på en slik måte at det er vanskelig å nyttiggjøre seg vår vanlige og ellers velfungerende bearbeidingsevne. Stresset som oppstår under selve traumet gjør at hjernen vår ikke klarer å integrere minnet. Selv om vi vet at den traumatiske hendelsen skjedde tilbake i tid, så kan det være vanskelig å tenke på traumene uten at følelsene og minnene blir overveldende. Reaksjonene knyttet til minnene kan være like sterke som reaksjonene knyttet til selve hendelsen. Dette gjør at vi instinktivt unngår å tenke på og forholde oss til de vonde minnene. Dette bidrar til opprettholdelse av traumet. EMDR integrerer elementer fra flere behandlingstilnærminger som kognitiv terapi og avslapningsøvelser. En sentral del av terapien er bruk av ulike former for hjernestimulering som blinkende lys, lyder eller berøring. Målet med dette å stimulere hjernen på en slik måte at naturlige prosesser for bearbeidelse aktiveres. Målsettingen er å redusere graden av overveldende stress, slik at du kan forholde deg til minner uten å bli satt ut. EMDR er også brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angst, depresjon, vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer, og mange andre tilstander som er forbundet med sterke følelser. HVA SKJER I EMDR-TERAPI? EMDR handler om å aktivere ubehagelige minner fra fortiden. Dette gjøres i en trygg setting. I behandlingen er vi opptatt av at pasienten ikke skal presses til noe en ikke føler seg klar for. For å forberede til behandlingen benyttes først en øvelse som kalles «trygt sted». Her er vi opptatt av å tenke på et fint og trygt sted, samtidig som en ser på lyset. Dette skaper en god og trygg følelse i kroppen og en tilvenning til stimuleringen. Når dette er gjennomført går en videre til bearbeidelse – da blir du bedt om å hente frem det mest ubehagelige minnet og legge merke til hva du kjenner, tenker og føler. Når en tenker på et ubehagelig minne samtidig som en ser på lyset vil dette kreve mye kapasitet av hjernen. Det er dette som driver prosesseringen av minnet. Hjernen din klarer ikke å gjøre begge deler. Derfor går klarheten og emosjonaliteten av de vonde minnene ned. Etter endt terapitime sørger hjernen din for at minnet går fra arbeidsminnet til langtidsminnet – minnet rekonsolideres. Under rekonsolideringen lagres denne nye, mindre klare og følelsmessige versjonen av minnet


Kontaktinformasjon

  • Tørkoppveien 10, Dilling, Norge

    91109586

    kontakt@tankevirke.no

bottom of page