top of page

EEG Nevrofeedback

EEG Nevrofeedback er en behandlingsform spesielt egnet for ADHD

  • 45 minutes
  • Tankevirke

Tjenestebeskrivelse

HJERNETRENING Nevrofeedback er en måte å trene hjernen på. På samme måte som kroppen blir sterkere når man trener den, kan hjernen også trenes til å fungere mer effektivt, samt skape en bedre selvregulering. Dette gjelder spesielt for personer som opplever konsentrasjonsvansker, over- eller underaktivering og stress (e.g. ADHD, traumelidelse, utbrenthet/utmattelse). Det er en noninvasiv behandling som fungerer som et godt alternativ til medisinering. Hjernen vår er plastisk som betyr at den er formbar, og dermed mottagelig for læring og endring hele livet. Nevrofeedback er en metode for å skape endringer i hjernens elektriske aktivitet med påfølgende forbedringer i tenkning og atferd. Man tar utgangspunkt i elektrisk hjerneaktivitet, EEG. Du får en «krone» på hodet med elektroder. Disse brukes til å fange opp hjernebølger og sender dem til en datamaskin, som i neste omgang programmerer bølgemønsteret om til et slags dataspill. I dataspillet vises hjernebølgemønsteret. Hjernen får aktiv tilbakemelding på om en beveger seg i riktig retning eller nærmer seg det ønskede resultat. Denne tilbakemeldingen består av en belønning. Belønning er som kjent en god måte å tilegne seg nye egenskaper. Effekten av nevrofeedback hjernetrening er grundig dokumentert gjennom forskning. Behandlingen er smertefri og helt uten bivirkninger. HJEMMETRENING Hoveddelen av behandlingen foregår hjemme hos deg selv ved at du får med et EEG-hodebånd hjem. Dette legger til rette for to til tre ukentlige treningsøkter. Dette er både svært effektiv for behandlingen, og samtidig kostnadseffektivt. Prisen pr uke er 450 kr, og inkluderer leie av hodebånd, tilgang til treningsopplegg, oppfølging av psykolog og evalueringer underveis i forløpet.


Kontaktinformasjon

  • Tørkoppveien 10, Dilling, Norge

    91109586

    kontakt@tankevirke.no

bottom of page