top of page

Foreldreveiledning

Foreldreveiledning tilbys av vår familieterapeut som et lavterskeltilbud til foreldre som trenger støtte for å ivareta rollen som foreldre. Individuell foreldreveiledning er en form for veiledning som gis til en forelder eller et foreldrepar.

 

Det kan være svært nyttig for alle foreldre som ønsker å få en større forståelse for egen oppdragerrolle. Gjennom foreldreveiledning får du større forståelse for egne reaksjoner og følelser i forhold til barn/ungdom atferd.

 

barn_mor.webp

Grensesetting, struktur og rutiner fører til økt trygghet hos barn. Som foreldre opplever vi mestring når vi opplever å ha et godt samspill med barna. Vi bruker Parent Management Training Oregon (PMTO) som faglig fundament i veiledning. Målet med PMTO er at foreldrene og barnet skal gjenopprette en positiv relasjon. Opposisjonell atferd skal reduseres, og positiv utvikling fremmes.

 

Vi bruker også Multisystemisk Terapi (MST) for foreldre som opplever å ha utfordringer med grensesetting, samspill og oppdragelse av ungdom. MST tar sikte på å påvirke og endre de ulike systemene rundt ungdommen som påvirker deres atferd og trivsel, inkludert familie, skole, venner og lokalsamfunn. Veiledningen fokuserer på å utvikle og styrke positive relasjoner, forbedre kommunikasjon og problemløsningsevner i familien, forbedre skoleprestasjoner og engasjement, og bygge positive relasjoner.

 

MST er en evidensbasert behandlingsmetode med god dokumentert effekt.

Morsdagskort

Er foreldreveiledning nyttig for oss?

Foreldreveiledning er nyttig for alle foreldre eller omsorgspersoner som ønsker å lære mer om hvordan de kan støtte og oppdra sine barn på en positiv måte. Det kan være foreldre til små barn, barn i skolealder, ungdommer og voksne barn. Foreldreveiledning kan også være nyttig for foreldre som har utfordringer med å håndtere bestemte atferdsproblemer eller situasjoner i hjemmet, eller for foreldre som ønsker å forbedre kommunikasjonen og relasjonen med barna sine.

Foreldreveiledning kan også være spesielt nyttig for foreldre som opplever stress eller vanskelige livssituasjoner, som skilsmisse, tap av en nær person, sykdom eller økonomiske problemer, som kan påvirke deres evne til å være en god forelder.

bottom of page